Babaeski Meslek Yüksekokulu
21/09/2017 10:48:03 - 21/09/2017 10:48:03 - 5385 Okunma

2017-2018 Eğitim Öğretim Döneminde Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde Kısmi Zamanlı olarak  3 öğrenci çalıştırılacaktır. Aşağıda belirtilen şartları taşıyan Meslek Yüksekokulumuz öğrencileri müracaatlarını aşağıdaki link üzerinden veya okulumuzun öğrenci işleri bürosundan alınacak Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu ile birlikte 18 Eylül 2017 – 06 Ekim  2017 tarihleri arasında Öğrenci İşlerine yapabileceklerdir.

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Şartlar

1-      Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere Üniversitemizin kayıtlı öğrencisi olmak.

2-      Disiplin cezası almamış olmak.

3-      Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.

4-      Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

5-      Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

6-      Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

7-      Daha önceden Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışırken, sözleşmesi öğrenci tarafından veya öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığınca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak,

·          Kısmi Zamanlı  Öğrenci,  günlük en fazla 5 saat, haftada en fazla 15 saat, ayda da en fazla 37,5 saat çalıştırılabilecektir. Çalışma saatlerini çalıştığı birim yukarda belirlenen saatleri aşmamak şartıyla kendisi belirleyecektir.

·          1 saatlik çalışma karşılığı ödenecek brüt ücret 7,90 TL’dir

 

 

kısmi zamanlı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.