Babaeski Meslek Yüksekokulu
27/08/2014 11:58:45 - 23/01/2015 11:58:45 - 16505 Okunma

 TARİHÇE

Babaeski Meslek Yüksekokulu; teorik altyapıya sahip, uygulamayı bilen, uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen, çağımızın gelişen ve değişen iş dünyasında yerini alacak dinamik kadroları yetiştirerek bölge ve ülke kalkınmasına, refah ve mutluluk düzeyinin artmasına katkıda bulunmayı ve üniversitenin iş dünyasına destek veren bir unsuru olmayı amaç edinmiştir.

Kuruluş Amacımız; Evrensel değerler çerçevesinde, öğrenci odaklı bir anlayışla, yüksek kalitede eğitim verebilen saygın bir kurum olarak, bilgi ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda bilgiye ulaşmayı ve çözümlemeyi bilen, kendini sürekli yenileyebilen, farklılık yaratacak nitelikte iş gücünü yetiştirmek ve böylelikle istihdama, bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktır.  

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18/08/2006 tarihli toplantısında alınan karar ile Meslek Yüksekokulumuz 1994-1995 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Kırklareli İl Genel Meclisinin kararı ile Babaeski Atatürk İlkokulu binası, Babaeski Meslek Yüksekokulu olarak kullanılmak üzere Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne geçici ve ücretsiz olarak tahsis edilmiştir. Trakya Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu 360 metrekarelik ana bina ile bir idari bina ayrıca Babaeski Belediye Başkanlığı binası içinde yer alan 65 metrekarelik ek derslikte eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Maliye Bakanlığı Kırklareli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü 10.12.1999 tarihinde Babaeski Taşköprü Köyü merasının 167 dönümlük kısmını Babaeski Meslek Yüksekokulu binası yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Rektörlüğü emrine tahsis etmiştir. Bu arazi üzerine Kasım 2002’de Meslek Yüksekokulumuzun Eğitim binalarının temeli atılarak inşaata başlanmış ve 2 yıl içerisinde inşaat tamamlanarak sadece teşrif işlemleri kalmıştır. Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulumuzda İktisadi ve İdari Programlarda İşletmecilik Programı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, Teknik Programlarda ise Bilgisayar Programcılığı Programı mevcuttur.

29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen Ek 83.madde gereği Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek yeni kurulan “Kırklareli Üniversitesi”ne aktarılmıştır.

A.GENEL TANITIM VE HEDEFLERİMİZ

 GENEL TANITIM

Okul binamızda 117 kişilik amfi, 1 kütüphane, 5 adet 100’er öğrenci kapasiteli amfi sınıf, 6 adet 75’er öğrenci kapasiteli sınıf, 2 adet 50’şer öğrenci kapasiteli bilgisayar laboratuvarı ve Akademik ve İdari Personele ayrılmış yönetim katı mevcuttur. Yemekhane (200 kişilik) ve kantin ise yeni açılan 640 m²’lik ek hizmet binasında personelimize ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Amfide ve tüm dersliklerde sabit projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarında sürekli uygulama ve internet bağlantısı olanağı mevcuttur. Açık alanlarda ise sınırsız ve öğrencilerimize açık wi-fi bağlantısı bulunmaktadır.

100 dönümlük arazi üzerinde öğrencilerin sportif çalışmaları için voleybol, basketbol ve futbol sahaları tamamlanmıştır. Amfi salonunda tiyatro, müzik vb. çalışmalar için öğrencilere her türlü kolaylık sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin Babaeski Kapalı Spor salonunda da Meslek Yüksekokula tahsis edilen gün ve saatlerde düzenli olarak yararlanabilme imkânı mevcuttur. 

Meslek Yüksekokulumuzda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ), Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ), İşletme Yönetimi, Dış Ticaret ve Dış Ticaret (İÖ) Programları vardır. Okulumuzda 1 öğretim üyesi dahil 26 öğretim elemanı ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. 

*Babaeski Meslek Yüksekokulu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibidir.

HEDEFLER

-Laboratuarların niteliğine göre, kullanılacak teçhizatı sağlamak

-İnternet hızının arttırılması için fiziki uzaklık sorunun fiber optik kablo yöntemi ile çözülmesi

-Teknik geziler düzenlemek (Tarıma dayalı sanayi kuruluşları gibi)

-Spor etkinliği olarak her yıl bir futbol, basketbol, voleybol turnuvası düzenlenmesi

-Bir ya da birkaç sınıf veya okul olarak çevre illere, tarihi ve turistik mekânlara geziler düzenlemek

-Eğitim-öğretim kalitesinin iyileştirilmesi, öğrenciye yönelik sağlık-sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi

-Ek bina yapılarak öğrencilerin yararlanacağı kapalı alanların artırılması

-Okulumuzdan mezun olanlarla iletişimin devam ettirilmesi ve mezunlarla iletişime geçmek

-Her öğretim yılı sonunda, mezunlarımızın da davet edileceği bir etkinlik düzenlemek ve mezunların iletişim adreslerine (bilhassa elektronik postalarına) okul ile ilgili sürekli bilgi göndermek.

 

 BABAESKİ MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM  VE PROGRAMLARI 

 YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

-İşletme Yönetimi Programı (I. Öğretim)

-Yerel Yönetimler Programı

-Yerel Yönetimler İ.Ö. Programı

 BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ 

-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İ.Ö. Programı

-Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı (Öğrenci Alımı İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.)

-Çağrı Merkezi Hizmetleri İ.Ö. Programı (Öğrenci Alımı İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.)

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ 

-Bankacılık ve Sigortacılık Programı

-Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö. Programı

-Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı (Öğrenci Alımı İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.)


PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

-Dış Ticaret Programı

SOSYAL HİZMET VE DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

-Sosyal Hizmetler Programı (Öğrenci Alımı İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.)

-Sosyal Hizmetler İ.Ö. Programı (Öğrenci Alımı İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.)

 

 GENEL TANITIM VE HEDEFLER 

İşletme Yönetimi Programı

Günümüzde dünyada oluşan hızlı gelişim ve değişimlerin sonucunda üretimde, emek, sermaye, doğa unsurlarına yönetici unsuru da eklenmiştir. Türkiye de bu küresel ekonomik değişime ayak uydurmak için klasik işletme ve yönetim anlayışları ve modellerini revize etmektedir. Yöneticilerin işletmedeki fonksiyonları, görev, yetki ve sorumlulukları artmıştır. Bu durum, yönetim kademelerini de etkilemiş ve işletmede üst kademe yöneticileri ile astlar arasında yer alan ara kademe yönetici ihtiyacının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ihtiyacın giderilmesine katkı sağlamak üzere kurulmuş olan işletme programında, mesleki temel derslerin yanı sıra işletme ve teknoloji altyapısının bağdaştırılması anlayışı benimsemiştir. 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Büro Yönetimi Yönetici Asistanlığı programının amacı, işletme yöneticilerine firmanın amaç ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda yardımcı olacak nitelikli ve donanımlı personel yetiştirmektir. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Bu amaçla, çağdaş bir büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere; ofis yönetimi işlemlerini yürütülmesi, tüm büro araç ve gereçlerinin en verimli şekilde kullanılması iletişim yeteneğinin güçlendirilmesi odaklı uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Babaeski Meslek Yüksekokulu “Bankacılık ve Sigortacılık” programı (İstanbul hariç) Trakya’da konuyla ilgili eğitim-öğretim veren ilk Yüksekokul programı olma özelliğini de taşımaktadır. Türkiye genelinde olduğu gibi yakın bölgedeki ekonomik faaliyetler de artmış ve bu faaliyetlerin karşılanmasını sağlayacak akredite işlemleri ile gerekli sigorta işlemlerinin bölgeden yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı, başta yakın çevreye hitap edecek, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni finans araçları, yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini, yeni finansal kurumları ve uygulama tekniklerini bilen elemanlar yetiştirmeyi hedef almıştır.

Buna paralel olarak, finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip emrinde çalışanları denetleyebilecek, teorik ve pratik bilgisi yeterli teknik eleman ve orta kademe yönetici yetiştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Dış Ticaret Programı

Ülkemizin gün geçtikçe uluslararası ticaret konusunda daha önemli bir konuma gelmesi “dış ticaret ” ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip insan kaynağının önemini artırmaktadır. Bu nedenle, dış ticaret konusunda teknik bilgiye hakim, uluslar arası piyasalardaki yeni trendlere çalıştığı işletmenin uyumunu sağlayabilen ve insan ilişkilerinde başarılı çalışanların dış ticaret işletmelerinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu ihtiyaçları karşılamak için dış ticaret programı; uluslararası işletmelerin yapısını bilen, pazardaki değişimleri takip eden, ilgili, yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi olan, teknolojiyi kullanabilen, ithalat ihracat konusunda yasal düzenlemelere hakim “dış ticaret uzmanları” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

 MEZUNLARIN İŞ İMKÂNLARI

 İşletme Yönetimi Programı

Özellikle büyük işletmelerde fabrika ve atölyelerde üretim faaliyetlerinin planlanması, finansmanı, organizasyonunda yönetici ve işletmeci olarak çalışırlar. Ürünlerin pazarlanmasını organize ederler. Mal ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlarda verimi artırmak için planlama, yönetme ve denetleme konularında bilgi ve beceri kazanan işletme mezunlarının iş bulma olanakları oldukça geniştir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Büro yönetimi konusundaki birikimleri, sorumluluk alma yetenekleri ve kendilerine tanınan yetki sınırları dâhilinde karar alabilme gibi özellikleri ile yönetim kadrosu içinde yerini almakta, tüm sektörlerde büro yöneticisi, ofis hizmetleri uzmanı, üst yönetim asistanı, proje yöneticisi, koordinatörlük gibi pozisyonlarda görev alabilmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Bankacılık, Sigortacılık, Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları, Leasing Şirketleri, Reasürans Şirketleri, İşletmelerin Finans Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faaliyet alanları gibi bölümler Bankacılık ve Sigortacılık eğitiminin öncelikli hedef çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Dış Ticaret Programı

Bu programdan mezun olan öğrenciler dış ticaretle uğraşan işletmelerde bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncuları yanında, nakliye firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” unvanı ile çalışabilmektedirler.

 

Yüksekokulumuz Hakkında

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.