Babaeski Meslek Yüksekokulu
09/02/2017 10:22:47 - 14/02/2017 10:22:47 - 12659 Okunma

Üniversitemiz 2016-2017  Eğitim Öğretim Yılı  Akademik Takvimi gereği; Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin Bahar Yarıyılı ders kayıtları 13.02.2017-17.02.2017 tarihleri arasında  http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresi üzerinden yapılacaktır.

 

Öğrencilerimiz ders kayıtlarını aşağıdaki adımları takip ederek yapacaklardır:

 

1. Adım: Öğrencilerin yatırmaları gereken harç tutarı Ziraat Bankası ATM ve internet şubesi aracılığı ile yatırılacaktır. (Şubelerden Ödeme Yapılamayacaktır.)

2. Adım: İkinci Öğretim Programı Öğrencileri, Normal Süresi İçinde Eğitim Öğretimini Tamamlayamamış Olan Öğrenciler ve Açıköğretim Fakültesi de Dâhil Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı İken Üniversitemize Kayıt Yaptıran Öğrenciler Harç Yatıracaklardır.

3. Adım: Öğrenci, ilgili tutarı bankaya yatırdıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapmalı Ders ve Dönem İşlemleri menüsü altında yer alan Ders Kayıt sayfasının açık olması durumunda derslerini seçmelidir. (Bankaya Yatırılan Harcın Öğrencinin Sistemine Hemen Yansımamasından Dolayı Öğrenci Harç Yatırma İşleminin Hemen Ardından Kayıt Yapamayabilir Öğrenci Bu Durumda Acele Etmemeli Gün İçerisinde Ders Kayıt Alanının Açılıp Açılmadığını Kontrol Etmelidir.)

4. Adım: Bankacılık ve Sigortacılık Örgün Öğretim Programında şubelendirme yapılmış olmasından dolayı Bankacılık ve Sigortacılık Programına kayıtlı 1. ve 2. sınıf öğrencileri ders seçimi yaparken A Şubesi (Öğrenci Numarasının Sonu Tek Sayıyla Biten) öğrencileri ders seçiminde 1 nolu dersleri seçecekler; B Şubesi (Öğrenci Numarasının Sonu Çift Sayıyla Biten) öğrencileri 2 nolu dersleri seçeceklerdir.

5. Adım: Ekle-Sil tarihleri 20-21 Şubat 2017 tarihleri arasında olup, değişiklik yapılacak zorunlu ve seçmeli dersler için bu tarihler arasında öğrenci danışmanıyla iletişime geçmelidir.

6. Adım: Danışman onayı alan öğrencilerimiz dekontlarını/makbuzlarını (1 Nüsha) ve ders kayıt çıktılarını 3 nüsha  (1 nüsha öğrenciye, 1 nüsha danışmana, 1 nüsha öğrenci işlerine) 24 Şubat Cuma Gününe kadar danışmanlarına teslim etmek zorundadırlar. Kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt yaptıracak öğrencilerimiz noter vekaletinin aslını kanuni temsilcilerine ulaştırmalıdırlar.

Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans  ve Lisans Yönetmeliğinin Kayıt Yenilemeyi konu alan 8. maddesi ile kimlik kartı işlemlerini konu alan 10. maddesi aşağıdaki gibidir:

Kayıt Yenileme

 

MADDE 8 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Kayıt yenileme süresi yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek bilgisayar ortamında danışmanından onay alarak derslere kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorumludur. Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren ilk hafta içinde danışmanının onayı ile öğrenci alacağı dersleri değiştirebilir.

(2) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yaptırabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır. Belirtilen süreden sonra teslim edilen kayıt formları danışmanlarca işleme alınmaz ve öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Her öğretim yılında ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. İkinci öğretim öğrencileri, ücretlerini her yıl ilgili mevzuatla belirlenen esaslar çerçevesinde öderler. Bu esaslar çerçevesinde ikinci öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin derse yazılma işlemi iptal edilir. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyip süresi içerisinde kayıt yenileme formunu öğrenci işlerine teslim etmeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(4) Kayıt yenilemesi yapılmayan öğrenciler, ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(5) Kayıt yenileme, yıl içi (Mülga ibare: RG-6/3/2013-28579) (…) sınavlarında geçerli mazeretler tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın ölümü, sağlık problemi ve trafik kazası olup; sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(6) (Mülga: RG-5/11/2011-28106)

 

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Program Kayıt Danışmanları aşağıdaki gibidir:

 

PROGRAM

PROGRAM VE KAYIT DANIŞMANI

İLETİŞİM BİLGİLERİ/DAHİLİ NUMARALAR

 

   
Bankacılık ve Sigortacılık Programı – IA–IIA

 

Öğr. Gör. Önder GÜR 0288 512 54 83-5420

Bankacılık ve Sigortacılık Programı – IA-IIA (İÖ)

Bankacılık ve Sigortacılık Programı - IB

 

Öğr. Gör. Aslı KESKİN

0288 512 54 83-5409

Bankacılık ve Sigortacılık Programı – IB-IIB (İÖ)

Bankacılık ve Sigortacılık Programı - IIB

 

Öğr. Gör. Yeşim CAN

0288 512 54 83-5426

İşletme Yönetimi Programı I-II

Öğr. Gör. Gülsen D. GEROĞLU

0288 512 54 83-5415

Yerel Yönetimler Programı -I

Öğr. Gör. Kemal TAYSI

0288 512 54 83- 5417

Yerel Yönetimler Programı-II

Öğr. Gör. Emel POYRAZ

0288 512 54 83-5413

Yerel Yönetimler Programı I- (İÖ)

Öğr. Gör. Uğur EYİDİKER

0288 512 54 83-5422

Yerel Yönetimler Programı II- (İÖ)

Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZÇELİK

0288 512 54 83-5419

Dış Ticaret Programı -I

Öğr. Gör. Emre C. GÜNEL

0288 512 54 83-5412

Dış Ticaret Programı -II

Öğr. Gör. Fatma Oya AKTAŞ

0288 512 54 83-5414

Büro Yön. ve Yönetici Asist. Programı-I-I (İÖ)

Öğr. Gör. Serap TEZSEZER

0288 512 54 83-5421

Büro Yön. ve Yönetici Asist. Programı-II-II (İ.Ö.)

Öğr. Gör. Nedim YAKUT

0288 512 54 83-5418

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı-I-I (İÖ)

Öğr. Gör. Enes ÇELİK

0288 512 54 83-5411

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı-II-II (İ.Ö.)

Öğr. Gör. Harun BAYER

0288 512 54 83-5416

 
kayıtişlemleri

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.