Babaeski Meslek Yüksekokulu
01/06/2016 15:37:24 - 01/06/2016 15:37:24 - 8801 Okunma

İÇ KONTROL İŞLEMLERİ

 1. Kontrol Ortamı Standartları
 2. Risk Değerlendirme Standartları
  • Planlama ve Programlama
   • Performans Hedefleri Tablosu (Eylem Planı)
   • Yıllık İş Planı
  • Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
   • Risk Analiz Tablosu
   • Risk Değerlendirme Tablosu
   • Risk Profil Tablosu
     
 3. ​​Kontrol Faaliyet Standartları
  • ​​Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
   • ​Risk Önleme Eylem Planı
  • Hiyerarşik Kontroller
   • ​Kontrol Formu
  • ​Faaliyetlerin Sürekliliği
   • ​Görev Devri Formu
  • Bilgi Sistemleri Kontrolleri
   • ​Har.Yön.Sis.Öd.Emr.Düz.Klvz.
   • Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Uyg. Klvz.
   • Maaş Bil.Ekr.Uyg.Klvz.
   • Sos.Hak.Yrd.Öde.Klvz.
 1. Bilgi ve İletişim Standartları
  • Bilgi ve İletişim
   • ​İletişim Sistemi
  • Raporlama
   • 2015 Faaliyet Raporu
  • Kayıt ve Dosyalama
   • Dosyalama Sistemi
  • Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi.
   • T.C Kırklareli Üniversitesi Hata Usulsüzlük Ve Yolsuzlukları Bildirme Prosedürü
     
 2. İzleme Standartları (Kontrollerin Değerlendirmesi)
 • Çalışan Öneri Formu
 • İç Kontrol İzleme Formu
 • Memnuniyet Anket Formu
 • Şikayet Dilekçesi
   
 1. Prosedürler
  • Prosedürler Listesi
   • İç-Dış Prosedürler
   • Birim Onarım Prosedürü
   • Doküman Kontrol Prosedürleri
   • Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü
   • Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı Prosedürü
   • Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü
   • Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü
   • Hizmetiçi Eğitim Prosedürü
   • İç Denetim Prosedürü
   • İletişim Prosedürü
   • Kayıt Kontrol Prosedürü
   • Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Prosedürleri
   • Maaş Tahakkuk Prosedürü
   • Olağanüstü Durum Prosedürü
   • Öğrenci Şikayet/Memnuniyet Prosedürü
   • Satın Alma Prosedürü
   • Stratejik Yönetim Prosedürü
   • Üniversite Rehber Sistemi Prosedürü
İç Kontrol

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.