Babaeski Meslek Yüksekokulu
11/05/2016 00:31:04 - 07/10/2019 00:31:04 - 14871 Okunma

TARİHÇE

Babaeski Meslek Yüksekokulu; teorik altyapıya sahip, uygulamayı bilen, uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyebilen, çağımızın gelişen ve değişen iş dünyasında yerini alacak dinamik kadroları yetiştirerek bölge ve ülke kalkınmasına, refah ve mutluluk düzeyinin artmasına katkıda bulunmayı ve üniversitenin iş dünyasına destek veren bir unsuru olmayı amaç edinmiştir.

Kuruluş Amacımız; Evrensel değerler çerçevesinde, öğrenci odaklı bir anlayışla, yüksek kalitede eğitim verebilen saygın bir kurum olarak, bilgi ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda bilgiye ulaşmayı ve çözümlemeyi bilen, kendini sürekli yenileyebilen, farklılık yaratacak nitelikte iş gücünü yetiştirmek ve böylelikle istihdama, bölgemizin ve ülkemizin sosyal ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktır.  

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 18/08/2006 tarihli toplantısında alınan karar ile Meslek Yüksekokulumuz 1994-1995 Eğitim Öğretim Yılında Eğitim Öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Kırklareli İl Genel Meclisinin kararı ile Babaeski Atatürk İlkokulu binası, Babaeski Meslek Yüksekokulu olarak kullanılmak üzere Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne geçici ve ücretsiz olarak tahsis edilmiştir. Trakya Üniversitesi Babaeski Meslek Yüksekokulu 360 metrekarelik ana bina ile bir idari bina ayrıca Babaeski Belediye Başkanlığı binası içinde yer alan 65 metrekarelik ek derslikte eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür. Maliye Bakanlığı Kırklareli Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü 10.12.1999 tarihinde Babaeski Taşköprü Köyü merasının 167 dönümlük kısmını Babaeski Meslek Yüksekokulu binası yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Rektörlüğü emrine tahsis etmiştir. Bu arazi üzerine Kasım 2002’de Meslek Yüksekokulumuzun Eğitim binalarının temeli atılarak inşaata başlanmış ve 2 yıl içerisinde inşaat tamamlanarak sadece teşrif işlemleri kalmıştır. Trakya Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulumuzda İktisadi ve İdari Programlarda İşletmecilik Programı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, Teknik Programlarda ise Bilgisayar Programcılığı Programı mevcuttur.

29.05.2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun ile 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa eklenen Ek 83.madde gereği Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek yeni kurulan “Kırklareli Üniversitesi’’ ne aktarılmıştır.

GENEL TANITIM VE HEDEFLERİMİZ

GENEL TANITIM

Okul binamızda 117 kişilik amfi, 1 kütüphane, 6 adet 100’ er öğrenci kapasiteli sınıf, 6 adet 75’ er, 1 adet 50 öğrenci kapasiteli sınıf, 2 adet bilgisayar laboratuvarı ve Akademik ve İdari Personele ayrılmış yönetim katı mevcuttur. Yemekhane (200 kişilik) ve kantin ise yeni açılan 640 m²’ lik ek hizmet binasında personelimize ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Amfide ve tüm dersliklerde sabit projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarında sürekli uygulama ve internet bağlantısı olanağı mevcuttur. Açık alanlarda ise sınırsız ve öğrencilerimize açık wi-fi bağlantısı bulunmaktadır.

100 dönümlük arazi üzerinde öğrencilerin sportif çalışmaları için voleybol, basketbol ve futbol sahaları tamamlanmıştır. Amfi salonunda tiyatro, müzik vb. çalışmalar için öğrencilere her türlü kolaylık sağlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin Babaeski Kapalı Spor salonunda da Meslek Yüksekokuluna tahsis edilen gün ve saatlerde düzenli olarak yararlanabilme imkânı mevcuttur. 

*Babaeski Meslek Yüksekokulu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibidir.

HEDEFLER

-Laboratuvarların niteliğine göre, kullanılacak teçhizatı sağlamak

-İnternet hızının arttırılması için fiziki uzaklık sorunun fiber optik kablo yöntemi ile çözülmesi

-Teknik geziler düzenlemek (Tarıma dayalı sanayi kuruluşları gibi)

-Spor etkinliği olarak her yıl bir futbol, basketbol, voleybol turnuvası düzenlenmesi

-Bir ya da birkaç sınıf veya okul olarak çevre illere, tarihi ve turistik mekânlara geziler düzenlemek

-Eğitim-öğretim kalitesinin iyileştirilmesi, öğrenciye yönelik sağlık-sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi

-Ek bina yapılarak öğrencilerin yararlanacağı kapalı alanların artırılması

-Okulumuzdan mezun olanlarla iletişimin devam ettirilmesi ve mezunlarla iletişime geçmek

-Her öğretim yılı sonunda, mezunlarımızın da davet edileceği bir etkinlik düzenlemek ve mezunların iletişim adreslerine (bilhassa elektronik postalarına) okul ile ilgili sürekli bilgi göndermek.

BÖLÜM  VE PROGRAMLAR

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

-Yerel Yönetimler Programı

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ 

-Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

-Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı

-Hukuk Büro Sekreterliği Programı 

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ 

-Bankacılık ve Sigortacılık Programı

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

-Dış Ticaret Programı

 

Yerel Yönetimler Programı

Küreselleşme ve diğer siyasal kanıtların etkisiyle, gerek sivil toplum kuruluşlarının gerekse yerel yönetimlerin ulusal ve bölgesel kalkınmada rolleri yadsınamaz hale gelmiştir. Günümüzde dünyadaki pek çok ülke gibi, Türkiye'de de mahalli idarelerin ilerlemesi ve gelişebilmesi yönünde çalışmalar yapılırken, Yerel Yönetimler Programı yetiştireceği mezunlar ile bu sürece katkı sağlayacaktır.

Yerel Yönetimler Programı, demokratik, şeffaf, katılımcı yönetimlerin oluşumunu desteklemek ve kamusal hizmetlerin etkin bir şekilde sunumunu sağlamaya yönelik eğitim ve öğretimde bulunmak, ülke düzeyinde yerel ve yerinden yönetimi kurumsallaştırarak bölgesel gelişmelere hız kazandırmak hedefini taşıyacaktır. Yerel Yönetimler Programı ile gerekli donanıma sahip mezunlar yetiştirerek, sektördeki yasal düzenlemelerle birlikte teorik ve uygulamalı alanlarda öncülük hedeflenmektedir.

Yerel Yönetimler Programı İş Olanakları

Yerel Yönetimler Programından mezun olan öğrenciler, yerel ve merkezi kamu kurumlarında (Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri, Valilik ve Kaymakamlıklar, İl Özel İdareleri, Avrupa Birliği Yerel Ofisleri ve diğer kamu kurumları ile özel sektörde), bunların yanında çeşitli kamu kurumlarının personel işleri, yazı işleri, halkla ilişkiler, insan kaynakları gibi bölümlerinde istihdam olanağı bulmaktadır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Büro Yönetimi Yönetici Asistanlığı programının amacı, işletme yöneticilerine firmanın amaç ve hedeflerini gerçekleştirme konusunda yardımcı olacak nitelikli ve donanımlı personel yetiştirmektir. Çalışma ortamı bilgi, belge ve insan ilişkileriyle ilgilidir. Bu amaçla, çağdaş bir büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere; ofis yönetimi işlemlerini yürütülmesi, tüm büro araç ve gereçlerinin en verimli şekilde kullanılması iletişim yeteneğinin güçlendirilmesi odaklı uygulama çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı İş Olanakları

Büro yönetimi konusundaki birikimleri, sorumluluk alma yetenekleri ve kendilerine tanınan yetki sınırları dâhilinde karar alabilme gibi özellikleri ile yönetim kadrosu içinde yerini almakta, tüm sektörlerde büro yöneticisi, ofis hizmetleri uzmanı, üst yönetim asistanı, proje yöneticisi, koordinatörlük gibi pozisyonlarda görev alabilmektedir.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı

Ülkemizde son yıllarda müşteri/vatandaş odaklı hizmet anlayışının gelişmesinin bir sonucu olarak özel/kamu sektörü çağrı merkezleri bir hizmet kanalı olarak dikkati çekmekte, sayıları ve hizmet kaliteleri gün geçtikçe artmaktadır. Firmaların çok daha geniş kitlelere ulaşması ve kısa sürede yeni müşteriler kazanabilmeleri için son derece avantajlı bir çözüm olarak karşımıza çıkan “çağrı merkezleri” son yıllarda daha da fazla önem kazanmaya devam etmiş ve kapsama alanını genişletmiştir.

Bu kadar kapsamlı bir istihdam sahası yaratacak olan çağrı hizmetleri sektörünün, kurumsal üyelerini başarıya taşımasında temel kural vatandaş/müşteri memnuniyetini sağlamak olmakta, bu memnuniyetin ise ancak mesleğin akademik eğitimini almış, donanımlı, dinamik bireylerle sağlanabileceği bilinmektedir. Programın temel amacı, alanında yetkinlik kazanmış bireyler yetiştirmektir. Bu bağlamda, programdan mezun olan öğrenciler, istihdam sahası giderek artan ‘çağrı merkezi’ sektöründe kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması hususunda öncelikli işgücü olacaktır.

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı İş  Olanakları

Bölüm mezunları özel sektördeki tüm firmaların çağrı merkezlerinde, Emniyet,  sağlık, vergi gibi konularda faaliyette olan kamu sektörü çağrı merkezlerinde, bankaların çağrı merkezlerinde çalışabileceklerdir. Halkla ilişkiler ve iletişim görevleri ile birlikte yürütülen ve müşteri ile yüz yüze ya da telefon yolu ile bağ kurmayı gerektiren diğer görev ve pozisyonlarda da istihdam olanakları mevcuttur.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı

Babaeski Meslek Yüksekokulu “Bankacılık ve Sigortacılık” programı (İstanbul hariç) Trakya’da konuyla ilgili eğitim-öğretim veren ilk Yüksekokul programı olma özelliğini de taşımaktadır. Türkiye genelinde olduğu gibi yakın bölgedeki ekonomik faaliyetler de artmış ve bu faaliyetlerin karşılanmasını sağlayacak akredite işlemleri ile gerekli sigorta işlemlerinin bölgeden yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı, başta yakın çevreye hitap edecek, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen, bu alanda geliştirilen yeni finans araçları, yeni bankacılık ve sigortacılık ürünlerini, yeni finansal kurumları ve uygulama tekniklerini bilen elemanlar yetiştirmeyi hedef almıştır.

Buna paralel olarak, finansman teknolojisini yakından tanıyan, düşünen, problem çözen, sektörde etkin olabilecek ve analitik düşünme yeteneğine sahip emrinde çalışanları denetleyebilecek, teorik ve pratik bilgisi yeterli teknik eleman ve orta kademe yönetici yetiştirilmesini sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı İş Olanakları

Sermaye Piyasası Aracı Kurumları, Kredi Analizi, Bankacılık, Sigortacılık, Uluslararası Denetim Şirketleri, Kamu Finans Kurumları, Leasing Şirketleri, Reasürans Şirketleri, İşletmelerin Finans Bölümleri, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Faaliyet alanları gibi bölümler Bankacılık ve Sigortacılık eğitiminin öncelikli hedef çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Dış Ticaret Programı

Ülkemizin gün geçtikçe uluslararası ticaret konusunda daha önemli bir konuma gelmesi “dış ticaret ” ile ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip insan kaynağının önemini artırmaktadır. Bu nedenle, dış ticaret konusunda teknik bilgiye hakim, uluslar arası piyasalardaki yeni trendlere çalıştığı işletmenin uyumunu sağlayabilen ve insan ilişkilerinde başarılı çalışanların dış ticaret işletmelerinde yer alması gerekmektedir. Söz konusu ihtiyaçları karşılamak için dış ticaret programı; uluslararası işletmelerin yapısını bilen, pazardaki değişimleri takip eden, ilgili, yönetim sistemleri konusunda bilgi sahibi olan, teknolojiyi kullanabilen, ithalat ihracat konusunda yasal düzenlemelere hakim “dış ticaret uzmanları” yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Dış Ticaret Programı İş Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler dış ticaretle uğraşan işletmelerde bankaların kambiyo bölümlerinde, gümrük komisyoncuları yanında, nakliye firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak “Gümrük Müşavir Yardımcısı” unvanı ile çalışabilmektedirler.

MeslekYüksekokulu

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.