Babaeski Meslek Yüksekokulu
10/02/2016 17:09:24 - 19/02/2016 17:09:24 - 11432 Okunma

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

 

Üniversitemiz 2015-2016  Eğitim Öğretim Yılı  Akademik Takvimi gereği; Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin Bahar Yarıyılı ders kayıtları 15.02.2016-19.02.2016 tarihleri arasında http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresi üzerinden yapılacaktır.

Öğrencilerimiz ders kayıtlarını aşağıdaki adımları takip ederek yapacaklardır:

1. Adım: Öğrencilerin yatırmaları gereken harç tutarı Ziraat Bankası ATM ve internet şubesi aracılığı ile yatırılacaktır. (Şubelerden Ödeme Yapılamayacaktır.)

2. İkinci Öğretim Programı Öğrencileri, Normal Süresi İçinde Eğitim Öğretimini Tamamlayamamış Olan Öğrenciler ve Açıköğretim Fakültesi de Dâhil Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı İken Üniversitemize Kayıt Yaptıran Öğrenciler Harç Yatıracaklardır.

Açıköğretim Fakültesi de Dâhil Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı İken Üniversitemize Kayıt Yaptıran Öğrencilerimizin 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılına Ait Harçlarını Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme İşlemleri Esnasında Yatırarak Dekontlarını Meslek Yüksekokulumuzun Öğrenci İşleri Birimine Teslim Etmeleri Gerekmektedir.  

3. Adım: Öğrenci, ilgili tutarı bankaya yatırdıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapmalı Ders ve Dönem İşlemleri menüsü altında yer alan Ders Kayıt sayfasının açık olması durumunda derslerini seçmelidir. (Bankaya Yatırılan Harcın Öğrencinin Sistemine Hemen Yansımamasından Dolayı Öğrenci Harç Yatırma İşleminin Hemen Ardından Kayıt Yapamayabilir Öğrenci Bu Durumda Acele Etmemeli Gün İçerisinde Ders Kayıt Alanının Açılıp Açılmadığını Kontrol Etmelidir.)

4. Adım: Bankacılık ve Sigortacılık Programında şubelendirme yapılmış olmasından dolayı Bankacılık ve Sigortacılık Programına kayıtlı 1. ve 2. sınıf öğrencileri ders seçimi yaparken A Şubesi (Öğrenci Numarasının Sonu Tek Sayıyla Biten) öğrencileri ders seçiminde 1 nolu dersleri seçecekler; B Şubesi (Öğrenci Numarasının Sonu Çift Sayıyla Biten) öğrencileri 2 nolu dersleri seçeceklerdir.

5. Adım: 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılından itibaren FF, DD, ve DC olan derslere de devam zorunluluğu getirilmiş olup; ders kayıtlarında öğrencilerimizin buna dikkat etmeleri gerekmektedir. Yani FF, DD, DC notlu derslerin öncelikli olarak alınması gerekmektedir. (2015 Yılı Girişli Öğrencileri Kapsamaz.) Alınacak dersler dikkatlice eklenerek kesinleştirme işlemi yapılmalıdır. Aksi takdirde Danışman Onayı verilemeyecek olduğundan öğrencilerin ders kayıtları iptal edilecektir!

5. Adım: Ekle-Sil tarihleri 22-24 Şubat 2016 tarihleri arasında olup, değişiklik yapılacak zorunlu ve seçmeli dersler için bu tarihler arasında öğrenci danışmanıyla iletişime geçmelidir.

6. Adım: Danışman onayı alan öğrencilerimiz dekontlarını/makbuzlarını (1 Nüsha) ve ders kayıt çıktılarını 3 nüsha  (1 nüsha öğrenciye, 1 nüsha danışmana, 1 nüsha öğrenci işlerine)  24 Şubat Çarşamba  Gününe kadar danışmanlarına teslim etmek zorundadırlar. Kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt yaptıracak öğrencilerimiz noter vekaletinin aslını kanuni temsilcilerine ulaştırmalıdırlar.

Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans  ve Lisans Yönetmeliğinin Kayıt Yenilemeyi konu alan 8. maddesi ile kimlik kartı işlemlerini konu alan 10. maddesi aşağıdaki gibidir:

Kayıt Yenileme

 

MADDE 8 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Kayıt yenileme süresi yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek bilgisayar ortamında danışmanından onay alarak derslere kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorumludur. Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren ilk hafta içinde danışmanının onayı ile öğrenci alacağı dersleri değiştirebilir.

(2) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yaptırabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır. Belirtilen süreden sonra teslim edilen kayıt formları danışmanlarca işleme alınmaz ve öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Her öğretim yılında ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. İkinci öğretim öğrencileri, ücretlerini her yıl ilgili mevzuatla belirlenen esaslar çerçevesinde öderler. Bu esaslar çerçevesinde ikinci öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin derse yazılma işlemi iptal edilir. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyip süresi içerisinde kayıt yenileme formunu öğrenci işlerine teslim etmeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(4) Kayıt yenilemesi yapılmayan öğrenciler, ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(5) Kayıt yenileme, yıl içi (Mülga ibare: RG-6/3/2013-28579) (…) sınavlarında geçerli mazeretler tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın ölümü, sağlık problemi ve trafik kazası olup; sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(6) (Mülga: RG-5/11/2011-28106)

Kimlik kartı

 

MADDE 10 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmelik hükümlerine göre katkı payını/öğrenim ücretini yatırarak Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, her akademik yıl başında bandrol yapıştırılmak koşulu ile öğrenimi süresince geçerlidir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yerel bir gazetede yayımlanmış ilan ve yazılı başvuruya dayalı olarak; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

(3) Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, öğrencinin yazılı talebi ve eski kimlik kartının iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Program Kayıt Danışmanları aşağıdaki gibidir:

PROGRAM

PROGRAM KAYIT VE STAJ DANIŞMANI

İLETİŞİM BİLGİLERİ/DAHİLİ NUMARALAR

Bankacılık ve Sigortacılık – IA–IB

Öğr. Gör. Dr. Hatime KAMİLÇELEBİ

0288 512 54 83-123

Bankacılık ve Sigortacılık- IIA-IIB

Öğr. Gör. Işıl T. ARPACIOĞLU

0288 512 54 83-149

Bankacılık ve Sigortacılık – IA/IB (İÖ)

Öğr. Gör. Önder GÜR

0288 512 54 83-128

Bankacılık ve Sigortacılık – II (İÖ)

Öğr. Gör. Beste Burcu KASAP

0288 512 54 83-128

Yerel Yönetimler Programı -I

Öğr. Gör. Veysel MANKAN

0288 512 54 83-126

Yerel Yönetimler Programı-II

Öğr. Gör. Uğur EYİDİKER

0288 512 54 83-126

Yerel Yönetimler Programı I-II (İÖ)

Öğr. Gör. Emel ÇINAR

0288 512 54 83-126

İşletme Yönetimi I-II (Örgün ve İkinci Öğretim)

Öğr. Gör. Gülsen D. GEROĞLU

0288 512 54 83-133

Dış Ticaret-I

Öğr. Gör. Emre C. GÜNEL

0288 512 54 83-124

Dış Ticaret-II

Öğr. Gör. Fatma Oya AKTAŞ

0288 512 54 83-143

Büro Yön. ve Yönetici Asist. Programı-I

Öğr. Gör. Serap TEZSEZER

0288 512 54 83-130

Büro Yön. ve Yönetici Asist. Programı-II

Öğr. Gör. Aslı KESKİN

0288 512 54 83-151

Büro Yön. ve Yönetici Asist. Programı I-II (İÖ)

Öğr. Gör. Nedim YAKUT

0288 512 54 83-127

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı-I

Öğr. Gör. Harun BAYER

0288 512 54 83-129

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı-I (İÖ)

Öğr. Gör. Enes ÇELİK

0288 512 54 83-148

 

 

 

baharkaydı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.