Babaeski Meslek Yüksekokulu
08/02/2016 14:44:41 - 08/02/2016 14:44:41 - 6535 Okunma

          2015-2016 Güz Yarıyılı Tek Ders Sınavı 25 Şubat 2016 Tarihinde Yapılacak Olup, Son Başvuru Tarihi 22 Şubat 2016 Tarihi Mesai Bitimidir. Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin Tek Dersi Konu Alan 30. maddesi aşağıdaki gibidir. Sınav Şartlarını Taşıyan ve Süresi İçerisinde Başvuru Yapan Öğrencilerimizin Sınava Girebileceği Bilgisi Öğrencilerimize Önemle Duyurulur. 

         Tek Ders Sınavı Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

 

Tek ders sınavı

MADDE 30 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gereklerini yerine getirmiş öğrenciler; bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla, yarıyıl/yıl sonunda tek ders sınav hakkını bir kez kullanabilir. Tek ders sınavında en az CC notu alan öğrenci başarılı sayılır. Sınav günü akademik takvimde belirtilir.

(2) Bu öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenci katkı payını öderler.

(3) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır. Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz. Öğrenci tek ders sınav hakkını yılda bir kez kullanabilir.

(4) Uygulamalı olan derslerle ilgili tek ders sınav koşullarının nasıl yerine getirileceği, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

tek ders

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.