Babaeski Meslek Yüksekokulu
06/02/2015 11:58:04 - 09/02/2015 11:58:04 - 14486 Okunma

KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ

Üniversitemiz 2014-2015  Eğitim Öğretim Yılı  Akademik Takvimi gereği; Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin Bahar Yarıyılı ders kayıtları 10-13 Şubat 2015 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimiz, ders kayıtlarını aşağıdaki adımları takip ederek yapacaklardır:

1. Adım: Öğrencilerin yatırmaları gereken harç tutarı Ziraat Bankası ATM ve internet şubesi aracılığı ile yatırılacaktır. (Şubelerden ödeme yapılamayacaktır.)

2. Adım. İlgili tutar bankaya yatırıldıktan sonra  Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapılıp Ders ve Dönem İşlemleri menüsü altında yer alan Ders Kayıt sayfası açılmalıdır. Alınacak dersler dikkatlice eklenerek Kesinleştirme işlemi yapılmalıdır. Aksi takdirde Danışman Onayı verilemeyecek olduğundan öğrencilerin ders kayıtları iptal edilecektir!

3. Adım: Danışman Onayı alındıktan sonra Ders kayıt çıktılarını öğrencilerimiz derslerin başladığı hafta 18 Şubat Çarşamba gününe kadar 3 nüsha olarak (1 nüsha öğrenciye, 1 nüsha danışmana, 1 nüsha öğrenci işlerine) danışmanlarına teslim etmek zorundadırlar. 

Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans  ve Lisans Yönetmeliğinin Kayıt Yenilemeyi konu alan 8. maddesi ile kimlik kartı işlemlerini konu alan 10. maddesi aşağıdaki gibidir.

Kayıt yenileme

MADDE 8– (1) (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Kayıt yenileme süresi yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek bilgisayar ortamında danışmanından onay alarak derslere kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorumludur. Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren ilk hafta içinde danışmanının onayı ile öğrenci alacağı dersleri değiştirebilir.

(2) (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yaptırabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır. Belirtilen süreden sonra teslim edilen kayıt formları danışmanlarca işleme alınmaz ve öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Her öğretim yılında ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. İkinci öğretim öğrencileri, ücretlerini her yıl ilgili mevzuatla belirlenen esaslar çerçevesinde öderler. Bu esaslar çerçevesinde ikinci öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin derse yazılma işlemi iptal edilir. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyip süresi içerisinde kayıt yenileme formunu öğrenci işlerine teslim etmeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(4)Kayıt yenilemesi yapılmayan öğrenciler, ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(5)Kayıt yenileme, yıl içi (Mülga ibare:RG-6/3/2013-28579) (…) sınavlarında geçerli mazeretler tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın ölümü, sağlık problemi ve trafik kazası olup; sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

Kimlik kartı

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-5/11/2011-28106) Bu Yönetmelik hükümlerine göre katkı payını/öğrenim ücretini yatırarak Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kaydını yenileyen öğrenciye, üzerinde geçerlilik süresi belirtilmiş fotoğraflı bir kimlik kartı verilir. Öğrenci kimlik kartı, her akademik yıl başında bandrol yapıştırılmak koşulu ile öğrenimi süresince geçerlidir. Üniversiteden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları öğrencilerin dosyalarında saklanır.

(2) Kimlik kartının kaybedilmesi halinde, yerel bir gazetede yayımlanmış ilan ve yazılı başvuruya dayalı olarak; kendisine, aynı dönemde geçerli olacak yeni kimlik kartı verilir.

(3) Kimlik kartlarının kullanılmayacak kadar yıpranması halinde, öğrencinin yazılı talebi ve eski kimlik kartının iadesi koşuluyla öğrenciye yeni kimlik kartı düzenlenir.

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Danıışmanları/Staj Koordinatörleri aşağıdaki gibidir:

 PROGRAM

DANIŞMAN/STAJ KOORDİNATÖRÜ

  Bankacılık ve Sigortacılık – IA–IB

  Öğr. Gör . Hatime KAMİLÇELEBİ

  Bankacılık ve Sigortacılık- IIA-IIB

  Öğr. Gör. Beste Burcu KASAP

  Bankacılık ve Sigortacılık – IA/IB (İ.Ö)

  Öğr. Gör. Işıl TÜZÜN ARPACIOĞLU

  Bankacılık ve Sigortacılık – IIA-IIB (İÖ)

  Öğr. Gör. Yeşim CAN

  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -I

  Öğr. Gör. Harun BAYER

  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı -I (İÖ)

  Öğr. Gör. Tahsin IŞIK

  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı-II

  Öğr. Gör. Nedim YAKUT

  Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı-II (İÖ)

  Öğr. Gör. Enes ÇELİK

  Dış Ticaret –I/I(İÖ)

  Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZÇELİK

  Dış Ticaret –II/II (İÖ)    

  Öğr. Gör. Emre CEYLAN GÜNEL

  İşletme Yönetimi –I

  Öğr. Gör. Veysel MANKAN

  İşletme Yönetimi – II/II (İ.Ö)

  Öğr. Gör. Aslı KESKİN

  Yerel Yönetimler –I/I (İÖ)

  Öğr. Gör. Emel ÇINAR

 

 

 

yenikayıt

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.