Babaeski Meslek Yüksekokulu
24/01/2019 17:04:30 - 24/01/2019 17:04:30 - 6890 Okunma

Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gereklerini yerine getirmiş öğrenciler ve bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla 14/02/2019 Perşembe günü saat 14:00'te yapılacak olan tek ders sınavına girebilir. 

    -Sınava girmek isteyen öğrencilerimizin en geç 12/02/2019 Salı günü mesai bitimine kadar imzalı dilekçelerini Müdürlüğümüze ulaştırmaları gerekmektedir. Dilekçesini faks/e-mail ile gönderen öğrencilerimizin dilekçelerinin asıllarını sınav günü öğrenci işleri bürosuna teslim etmeleri gereklidir.

    -Öğrencilerimiz tek ders sınav hakkını yılda bir kez kullanabilir. Tek ders sınavında en az CC (65) başarı notu alan öğrenci başarılı sayılır.

    -Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci bir sonraki eğitim öğretim yılında yapılacak olan tek ders sınavına alınır.

    -Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz.

    -Öğrenci tek ders sınav hakkını yılda bir kez kullanabilir.

 NOT : Dilekçelerini faks, e-mail veya posta yoluyla gönderecek olan öğrencilerimizin dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopilerini de eklemeleri gerekmektedir.

  Tek Ders Sınavı Başvuru Formu İçin Tıklayınız

 

TEK DERS

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.