Babaeski Meslek Yüksekokulu
21/08/2017 14:32:00 - 21/08/2017 14:32:00 - 11172 Okunma

Üniversitemiz 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi gereği; Meslek Yüksekokulumuz öğrencilerinin Güz Yarıyılı ders kayıtları 05.09.2017- 08.09.2017 tarihleri arasında  http://obs.kirklareli.edu.tr/oibs/ogrenci/login.aspx adresi üzerinden yapılacaktır.

Öğrencilerimiz ders kayıtlarını aşağıdaki adımları takip ederek yapacaklardır:

1. Adım: Öğrencilerin yatırmaları gereken harç tutarı Ziraat Bankası ATM ve internet şubesi aracılığı ile yatırılacaktır. (Şubelerden Ödeme Yapılamayacaktır.)

2. Adım: İkinci Öğretim Programı Öğrencileri, Normal Süresi İçinde Eğitim Öğretimini Tamamlayamamış Olan Öğrenciler ve Açıköğretim Fakültesi de Dâhil Bir Yükseköğretim Programına Kayıtlı İken Üniversitemize Kayıt Yaptıran Öğrenciler Harç Yatıracaklardır.

3. Adım: Öğrenci, ilgili tutarı bankaya yatırdıktan sonra Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yapmalı Ders ve Dönem İşlemleri menüsü altında yer alan Ders Kayıt sayfasının açık olması durumunda derslerini seçmelidir. (Bankaya Yatırılan Harcın Öğrencinin Sistemine Hemen Yansımamasından Dolayı Öğrenci Harç Yatırma İşleminin Hemen Ardından Kayıt Yapamayabilir Öğrenci Bu Durumda Acele Etmemeli Gün İçerisinde Ders Kayıt Alanının Açılıp Açılmadığını Kontrol Etmelidir.)

4. Adım: Danışman onayı alan öğrencilerimiz dekontlarını/makbuzlarını (1 Nüsha) ve ders kayıt çıktılarını 3 nüsha  (1 nüsha öğrenciye, 1 nüsha danışmana, 1 nüsha öğrenci işlerine) 15 Eylül Cuma Gününe kadar danışmanlarına teslim etmek zorundadırlar. Kanuni temsilcileri aracılığıyla kayıt yaptıracak öğrencilerimiz noter vekaletinin aslını kanuni temsilcilerine ulaştırmalıdırlar.

5. Adım: Ekle-Sil tarihleri 11-13 Eylül 2017 tarihleri arasında olup, değişiklik yapılacak zorunlu ve seçmeli dersler için bu tarihler arasında öğrenci danışmanıyla iletişime geçmelidir.

Kırklareli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Yönetmeliğinin Kayıt Yenilemeyi konu alan 8. maddesi ile kimlik kartı işlemlerini konu alan 10. maddesi aşağıdaki gibidir:

Kayıt Yenileme

MADDE 8 – (1) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Kayıt yenileme süresi yarıyılın başlangıcından önceki haftadır. Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödeyerek bilgisayar ortamında danışmanından onay alarak derslere kayıtlarını yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kaydını kendisi yaptırmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işleminden sorumludur. Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren ilk hafta içinde danışmanının onayı ile öğrenci alacağı dersleri değiştirebilir.

(2) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Mazeretleri dolayısıyla kayıt yenileyemeyen ve mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler, kayıt yenileme işlemini yarıyılın ilk iki haftasının sonuna kadar, uzaktan eğitim programlarında ise eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren bir aylık süre içinde yaptırabilir. Mazeretli kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdıkları tarihe kadar geçen süreleri devamsızlıktan sayılır. Belirtilen süreden sonra teslim edilen kayıt formları danışmanlarca işleme alınmaz ve öğrencilerin kayıtları yenilenmez.

(3) (Değişik: RG-5/11/2011-28106) Her öğretim yılında ilgili mevzuatla belirlenen miktar ve esaslara göre katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. İkinci öğretim öğrencileri, ücretlerini her yıl ilgili mevzuatla belirlenen esaslar çerçevesinde öderler. Bu esaslar çerçevesinde ikinci öğretim ücretlerini ödemeyen öğrencilerin derse yazılma işlemi iptal edilir. Katkı payını veya öğrenim ücretini ödeyip süresi içerisinde kayıt yenileme formunu öğrenci işlerine teslim etmeyen öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapılmış sayılmaz.

(4) Kayıt yenilemesi yapılmayan öğrenciler, ders alamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtlarını yenilemedikleri yarıyıl/yıl öğrenim süresinden sayılır.

(5) Kayıt yenileme, yıl içi (Mülga ibare: RG-6/3/2013-28579) (…) sınavlarında geçerli mazeretler tabii afet, birinci veya ikinci derece akrabanın ölümü, sağlık problemi ve trafik kazası olup; sağlık mazeretinin kabulü için bu durumun, sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

(6) (Mülga: RG-5/11/2011-28106)

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Program Kayıt Danışmanları aşağıdaki gibidir:

PROGRAM

PROGRAM VE KAYIT DANIŞMANI

İLETİŞİM BİLGİLERİ/DAHİLİ NUMARALAR

Bankacılık ve Sigortacılık -IA-IIA

Öğr. Gör. Yeşim CAN

0288 512 54 83-5426

Bankacılık ve Sigortacılık -IB-IIB

Öğr. Gör. Işıl TÜZÜN ARPACIOĞLU

0288 512 54 83-5444

Bankacılık ve Sigortacılık-I-II (İ.Ö.)

Öğr. Gör. Önder GÜR

0288 512 54 83-5420

İşletme Yönetimi-I-II

Öğr. Gör. Gülsen D. GEROĞLU

0288 512 54 83-5415

Yerel Yönetimler Programı-I

Öğr. Gör. Kemal TAYSI

0288 512 54 83-5417

Yerel Yönetimler Programı-II

Öğr. Gör. Emel POYRAZ

0288 512 54 83-5413

Yerel Yönetimler Programı-I (İ.Ö.)

Öğr. Gör. Uğur EYİDİKER

0288 512 54 83-5422

Yerel Yönetimler Programı-II (İ.Ö.)

Öğr. Gör. Oğuzhan ÖZÇELİK

 

0288 512 54 83-5419

Dış Ticaret-I

Öğr. Gör. Emre C. GÜNEL

0288 512 54 83-5412

Dış Ticaret-II

Öğr. Gör. Fatma Oya AKTAŞ

0288 512 54 83-5414

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı-I-

Öğr. Gör. Aslı KESKİN

0288 512 54 83-5409

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı-II

Öğr. Gör. Serap TEZSEZER

0288 512 54 83-5421

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı-I-I (İ.Ö.)

Öğr. Gör. Tahsin IŞIK

0288 512 54 83-5442

Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı-II-II (İ.Ö.)

Öğr. Gör. Enes ÇELİK

0288 512 54 83-5411

 

 

kayıt

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.